Bygningsfysikk

Inneklima og fuktsikring er viktige stikkord her. Energikravene til bygg kan være uoversiktlige, og det kan være flere måter å innfri disse kravene på. Vi utfører beregninger, for eksempel for energibruk, for å sjekke at kravene er ivaretatt.

 

 

img_9750