Miljøkartlegging

Ved riving og ombygging kan farlig avfall komme på avveie. En miljøkartlegging er grunnlaget for å ta vare på helse og miljø.

 

 

img_0159