Tekniske planer

Et byggeområde trenger veg, vann og avløp. Vi lager tekniske planer i henhold til regler og bestemmelser, og kan hente inn anbud på anlegget dersom kunden ønsker det.

 

 

img_9702